Podmienky ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Túto webstránku spravuje Motigo Nutrition, s. r. o., so sídlom Dobrovičova 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 160 847, DIČ: 2121 583 068 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Navštívením tejto webstránky dávate súhlas na zbieranie informácií o vás a to buď priamo alebo nepriamo. Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje používať výhradne v súlade s týmto prehlásením o použití osobných údajov a zaväzuje sa chrániť všetky získané osobné údaje. Toto prehlásenie stanovuje účel spracovania dát prevádzkovateľom v súvislosti s touto webstránkou, používanie cookies a taktiež možnosti používateľa uplatniť svoje práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi.

Účel spracovania informácií

Prevádzkovateľ zbiera a spracováva informácie o svojich zákazníkoch a návštevníkoch na tejto webstránke s cieľom rozvíjať svoju činnosť, informovať ich a ponúkať im produkty a služby, o ktoré by mohli mať záujem, a za účelom spracovania štatistík. Informácie, ktoré používatelia poskytnú prevádzkovateľovi budú použité za účelom ich následného informovania napr. o zmenách funkčnosti na stránke a o ponuke služieb, ktoré by mohli byť pre daných používateľov užitočné. Uvedením a odoslaním požadovaných osobných údajov dáva používateľ súhlas prevádzkovateľovi s použitím týchto údajov na marketingové aktivity prostredníctvom elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 610/2003 Zb. o elektronickej komunikácii. Spôsob, akým prevádzkovateľ nakladá a využíva osobné dáta na tejto webstránke a inde, je výslovne stanovený zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súkromné informácie

Prevádzkovateľ je povinný požiadať o súhlas používateľa so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ používateľ poskytne osobné údaje prevádzkovateľovi bez predchádzajúceho výzvy zo strany prevádzkovateľa, používateľ vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Cookies

Prevádzkovateľ môže zbierať a analyzovať informácie o používaní tejto webstránky, vrátane mena domény, počtu prístupov a navštívených stránok, informácií o stránkach navštívených pred a po návšteve na tejto webstránke a dĺžky návštevy na webstránke. Tieto informácie sa budú zbierať prostredníctvom cookies. Cookies je malý textový súbor, ktorý server webstránky umiestni na používateľovom pevnom disku. Požívateľ sa môže rozhodnúť či bude toto cookies používať alebo nie prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Cookies umožní používať túto webstránku rýchlejšie a ľahšie. Tieto anonymne vyzbierané informácie použije prevádzkovateľ na zlepšovanie svoje webstránky podľa potrieb jej návštevníkov.

Tretie strany

Toto prehlásenie sa nevzťahuje na webstránky tretích strán, ktoré sú prepojené s touto webstránkou.

Zmeny

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov alebo jeho častí.